-

 

.. (2)

 

,

Егін жинау жұмыстарының барысы туралы

85Бүгін Үкімет отырысында ҚР Ауыл шаруашылығы Бірінші вице-министрі Қ.Айтуғанов осы жылғы егін жинау жұмыстарының барысы туралы баяндады.

«Бүгінгі таңда республика бойынша 11,6 млн. га астық жиналып, 14,7 млн. тонна бастырылды. Егін жинау қарқыны былтырғы жылдың осы уақытымен салыстырғанда 2,4 млн. га немесе 16% артық, республика бойынша барлық егістік алқаптың 76,7% жиналды. Оңтүстік және Батыс Қазақстан, Жамбыл облыстарында масақты дәнді-дақылдарды жинау аяқталды», – деді Қ.Айтуғанов.

Айта кетейік, еліміздің солтүстіктегі басты астықты өңірлерінен 10,6 млн. тонна астық жиналды.

Сонымен қатар Үкімет отырысының барысында бидай, арпа, бау-бақша және майлы дақылдарды жинау жұмыстарының барысы да сөз болды.

«Арпаны жинау жұмыстары аяқталуда. Қазіргі уақытта 1,8 млн. га немесе аумақтың 86% жиналып, 2,7 млн. тонна өнім алынды. Майлы дақылдар бойынша жалпы аумақтың 24% жиналып, 1,2 млн. тонна өнім алынды. Бұл көрсеткіш былтырғы жылдың көлемінен 10% артық. Бақша дақылдарын жинау жұмыстары да жалғасуда. Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстары бойынша аумақтың 76% жиналып, 3,1 млн. тонна өнім алынды (былтырғы жылдан 13% артық). Қант қызылшасы былтырғы жылға қарағанда 1,5 есеге артық жиналады деп күтілуде.», – деді Бірінші вице-министр.

Көктемгі егін жинау жұмыстары үшін аймақтар арзандатылған жанар-жағар маймен қамтамасыз етілді. Астық қабылдау кәсіпорындарының материалдық-техникалық базасы жаңа егін астығын қабылдауға дайын.

Астық сақтау қоймаларының рейтингісін анықтау (сенімді, жарамды, сенімсіз) әдістемесі әзірленді. Осы жылдан бастап «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» рейтингі төмен астық қабылдау кәсіпорындарымен жұмыс істемейтін болады.

Астықтың сапасын арттыру мақсатында ағымдағы жылы тұқым шаруашылығы мен минералды тыңайтқыштарға көрсетілетін қолдау түрлері артты. Соның негізінде, 3 сұрыпты бидайдың үлесі 76% құрады, былтыр бұл көрсеткіш 44% болған, ал клейковинасы 25 пайыздан жоғары бидайдың үлесі – 47%, 2016 жылы бұл көрсеткіш небәрі 9% құрады.

Биылғы жылы астықтың жалпы көлемі 19,5 млн. тоннаны құрайды деп күтілуде. Еліміздің солтүстік астықты өңірлерінен 15 млн. тонна асытқ жиналады деп жоспарлануда.

Шаруалар үшін тағы бір жаңалық – «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» АҚ арқылы бидай бағасының дәлізі оның сапасы мен жеткізу орнына байланысты кеңейтілуі. Мысалға, құрамында 32% клейковина және 15% протеині бар 5 сұрыптағы бидайдың тоннасы – 60000 теңге. 2 сұрыптағы арпа бағасы жеткізу көлемі 1000 тоннаға дейін болса, 40000 теңгеге, ал жеткізу көлемі 1000 тоннадан артық болса, тоннасы 41000 теңгеге дейін артты.
Осы жылы егін жинау науқаны уақытылы аяқталады деп күтілуде.

mgov.kz

На 57 году жизни 12 сентября 2017 года скоропостижно скончался генеральный директор НПЦЗХ им. А.И. Бараева КАСКАРБАЕВ Ж.А.

ПАМЯТИ КАСКАРБАЕВА ЖЕКСЕНБАЯ АЙТОШЕВИЧА

На 57 году жизни 12 сентября 2017 года скоропостижно скончался генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева»

кандидат сельскохозяйственных наук

КАСКАРБАЕВ ЖЕКСЕНБАЙ АЙТОШЕВИЧ

kaskarbaev

 3 1

3 6

3 7

3 8

3 9

img 3475

Каскарбаев Жексенбай Айтошевич родился 30 июля 1961 года в селе Талшик Кзылтуского района Кокчетавской области. В 1968 году пошел в Талшикскую среднюю школу, которую окончил в 1978 году.

После окончания Талшикской средней школы с 1978 по 1979 годы работал старшим инспектором Ленинской инспекции Госстраха. В 1979 году поступил в Целиноградский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1984 году с отличием по специальности «Агрономия» с присвоением квалификации ученого агронома. Свою трудовую деятельность начал участковым агрономом в Тургайской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции в 1984 году, где проработал до 1994 года. С августа 1994 года в связи с избранием по конкурсу был принят на должность заведующего лабораторией агротехники полевых культур Казахского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института зернового хозяйства им. А.И. Бараева».

С апреля 1995 года возглавлял отдел земледелия, с декабря 1997 года – заместитель директора по научной работе, с декабря 2002 года по февраль 2003 года исполнял обязанности директора РГП на ПХВ «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева»  Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,  с 2003 года по настоящее время занимал должность генерального директора ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева».   В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук  на тему: «Разработка элементов технологии возделывания ярового ячменя в сухой степи Северного Казахстана» по специальности «Растениеводство» в Новосибирском аграрном университете.

Жексенбай Айтошевичвнес огромный вклад в развитие всей отечественной сельскохозяйственной науки. Его многогранная деятельность, основана на высоком профессионализме. Пройдя многие ступени карьерного роста, он являлся ответственным и достойным руководителем. Под его руководством коллектив достиг высоких результатов, предприятие  является одним из крупнейших центров Республики Казахстан в области зернового производства, земледелия и селекции.

Жексенбай Айтошевич много внимания уделял новым научным разработкам технологий точного земледелия,  технологиям возделывания сельскохозяйственным культур на основе органического земледелия, внедрению новых селекционных сортов. Им предложены новые технологии возделывания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Северном Казахстане, увеличен ассортимент культур изучаемых в центре, начата селекционная работа с нетрадиционными для региона культурами и др.

Грамотно выделяя приоритетные направления, по которым ведутся научные исследования, он вносил весомый вклад в стабильную работу коллектива, способствовал достижению оптимальных результатов. Большое внимание Жексенбай Айтошевич, уделял профессиональной подготовки и росту молодых ученых в научно-исследовательской работе. Характерная черта его плодотворной деятельности  - это  исключительная работоспособность и деловой подход к решению любых  проблем и сложных ситуаций. Его отличала преданность делу, высокая самоотдача, настойчивость в достижении поставленных целей. Заслуги Жексенбая Айтошевича по достоинству оценены высокими правительственными наградами.

  • 05.12.2011 года награжден орденом «Кұрмет».
  • 12.12.2005 года награжден медалью «Ерен енбегi үшiн»
  • 06.02. 2004 года награжден медалью «50-летие Целины»
  • Награжден двумя благодарственными Письмами Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева; 

Минсельхоз: в Казахстане создаются новые предприятия по переработке молока и мяса

Министерство сельского хозяйства Казахстана содействует реализации инвестиционных проектов по развитию отрасли животноводства, сообщила пресс-служба МСХ. Подготовлен контракт по строительству молокоперерабатывающего завода компанией «Лакталис» (Франция), а компания «Голден Кэмэл групп» начала строительство завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока.

Группа компаний «Кремонини» начала проектирование строительства мясоперерабатывающего комплекса в Алматинской области. Компания «Рифа Холдинг» совместно с казахстанской компаний ТОО «Евразия Агро Холдинг» проектирует мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 17 тыс. тонн баранины в год. Также компания «аль Рамиз Интернейшнл» подписала контракт по строительству птицефабрики бройлерного направления. Казахстанским партнером выступает ТОО «Ak Kazyna Group».

agrosektor.kz

Информационное сообщение о выплате авторских вознаграждений

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им.А.И.Бараева» информирует авторов следующих сортов: мягкой яровой пшеницы «Астана»,  мягкой яровой пшеницы «Астана 2», мягкой яровой пшеницы «Шортандинская 95 улучшенная», мягкой яровой пшеницы «Акмола 2», твердой яровой пшеницы  «Дамсинская 90», ячменя ярового «Астана 2000», житняка ширококолосного  «Батыр», костреца безостого «Лиманный»,  эспарцета «Шортандинский 83», люцерны «Шортандинская 2» -о предстоящей выплате авторских вознаграждений, полученных по лицензионным договорам, путем заключения договора о взаимоотношениях между автором служебного  селекционного  достижения и патентообладателем. 

За информацией обращаться по телефону  8-716-31-2-34-47

А.Мырзахметов: площади пшеницы будут сокращены на 2,3 млн. га

В ходе совещания с аграриями в Костанайской области Заместитель Премьер-Министра РК — Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов рассказал о мерах повышения эффективности растениеводческой отрасли в рамках концепции Госпрограммы развития АПК на 2017-2021 г.г., сообщает mgov.kz.

«Будет продолжена диверсификация посевных площадей. Площади пшеницы будут сокращены на 2,3 млн. га (с 12,4 млн. га в 2016 году до 10,1 млн. га в 2021 году). Высвобожденные площади будут замещены посевами ячменя, овса, кукурузы на зерно, масличных и др. культур. Нами подготовлены необходимые расчеты по площадям в разрезе культур и регионов», — озвучил Аскар Мырзахметов. При этом он отметил, что особое внимание будет уделено стимулированию использования удобрений и качественных сортовых семян.

«Планируется увеличение объемов субсидирования; совершенствования механизма через увеличение норматива для зарубежных видов удобрений с 30% до 50%; заключение меморандумов между производителями удобрений и акиматами областей по обеспечению и поставке удобрений», — проинфорировал Глава Минсельхоза.

Увеличение использования качественных сортовых семян будет осуществляться за счет перехода от субсидирования семян не ниже первой репродукции в соответствии с нормами приобретения семян на субсидирование оригинальных и элитных семян. Говоря о сельхозтехнике, министр отметил, что увеличение темпов обновления ее парка будет осуществляться за счет инвестиционных субсидий (25 % от инвествложений) и субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу. Также планируется увеличение фондирования по кредитным программам КазАгро на закуп сельхозтехники и оборудования. При этом, будет сделан упор на закуп относительно недорогой сельхозтехники производства СНГ и КНР с локализацией части производств в Казахстане. На данный момент есть договоренность с производителями сельхозтехники и оборудования России и Беларуси о создании в Казахстане полноценого производства», — сказал А.Мырзахметов.

agrosektor.kz

Copyright © baraev.kz